درباره ادوات کشاورزی قاسمی
بجنورد -خیابان باباامان -خیابان رضوی -نبش رضوی ۸ پلاک ۴۴ شماره تماس : 09017052997

محصولات ادوات کشاورزی قاسمی
دستگاه دیسک افست پره ۱۸ اینچ

دستگاه دیسک افست پره ۱۸ اینچ

مشاهده محصول
پنجه غازی چهار کاره قاسمی

پنجه غازی چهار کاره قاسمی

مشاهده محصول
دستگاه چیزل پکر هفت خیش بدون کلوخ شکن

دستگاه چیزل پکر هفت

مشاهده محصول